logoPollemaTrompStichting
De Stichting
Het echtpaar Pollema-Tromp bleef kinderloos. Hun nalatenschap bestond onder andere uit landerijen onder Woudsend. De erflaters bepaalden bij testament dat hun nalatenschap zou worden toevertrouwd aan een stichting die de opbrengsten zou moeten besteden aan enkele door hen genoemde doelen, o.a. theologische studie en zorg voor gehandicapten in Woudsend, Sneek en Leeuwarden, bij voorkeur van de Nederlands Hervormde Kerk. Deze doelstellingen verhielden zich niet goed met het stelsel van studiefinanciering en met de zorg voor gehandicapten van overheidswege.

Het bestuur van de Pollema-Tromp besteedt de middelen tegenwoordig voor sociaal-cultureel werk, bij voorkeur gebonden aan de kerken van Woudsend, Sneek en Leeuwarden.
Statutair is bepaald dat de predikanten van Woudend, Sneek en Leeuwarden zitting hebben in het bestuur.

Bestuur
Tegenwoordig bestaat het bestuur uit:
Rein Veenboer, Leeuwarden, voorzitter
Fedde Welbedacht, Sneek
Hayo de Vries, Woudsend
Siem van der Woude, secretaris/penningmeester
Het bestuur wordt bijgestaan door:
Drees Visser, adviseur pachtzaken
Lieuwe Teitsma administrateur

Login

Welkom

Pollema-Tromp

De Stichting

Aanvragen

Contact