logoPollemaTrompStichting
Subsidie aanvragen bij de Pollema-Tromp Stichting
Aanvragen:
Het bestuur vergadert drie maal per jaar.
Aanvragen kunt u indienen per email:

Om een goed besluit te nemen wil het bestuur enkele zaken weten:
- Wie is de aanvragende partij (vereniging. Stichting of anders)
- Waarvoor wordt een bijdrage gevraagd (projectomschrijving)
- Hoe ziet de begroting van het project eruit
- Een banknummer voor de evt. uitbetaling.
- Over de besluiten wordt niet gecorrespondeerd.

Login

Welkom

Pollema-Tromp

De Stichting

Aanvragen

Contact